0

SEASON 2

 

 

 
WeAreKinSS17_Shot7_051 copy.jpg
WeAreKinSS17_Shot11_010 copy.jpg
WeAreKinSS17_S18_004.jpg
WeAreKinSS17_Shot5_098 copy.jpg
WeAreKinSS17_Shot9_045 copy.jpg
WeAreKinSS17_S17_023.jpg
WeAreKinSS17_S19_015.jpg
WeAreKinSS17_Shot12_029 copy.jpg
 
Photography Ester Keate
Set Design by Freya Wentworth-Stanley.
       Hair by Stacey Granger
       Make up by Shani Meftah
       Models - Marin & Georgia 

1


THE DEBUT

WeAreKin_Shot1_088.jpg
WeAreKin_Shot16_082.jpg
WeAreKin_Shot3_071.jpg
WeAreKin_Shot2_058.jpg
WeAreKin_Shot7_005.jpg
WeAreKin_Shot5_088.jpg
WeAreKi
WeAreKin_Shot16_096.jpg
WeAreKin_Shot3_111.jpg
WeAreKin_Shot15_011.jpg